Anasayfa  | letiim Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
   Türk Amerikan Üni. Vakfý - Piri Reis

             
        

          Türk Amerikan Üniversiteliler Derneði'nin daveti üzerine gazeteci yazar Metin Soylu, 13 Mayýs 2014 Salý günü (bugün) Rumeli Caddesi 60-62, Titiz Binasý 2. kat Osmanbey/ Ýstanbul'da “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý konferansýný icra etti.

Konferansa TAÜD’ün deðerli üyeleri katýlýrken, konferansýn sonunda Metin Soylu’ya Türk Amerikan Üniversiteliler Derneði tarafýndan bir de “Teþekkür Belgesi” takdim edildi. 
Konferansta Piri Reis’in neden idam edildiði ile ilgili pek çok muamma gün yüzüne çýkarken, 1513 yýlýnda çizilen bu haritanýn neden günümüzde bu kadar deðerli olduðu da belgeleriyle ortaya konuldu.

Türk Amerikan Üniversiteliler Derneði'nin üst düzey üyelerinin müthiþ ilgisiyle karþý karþýya kalan Metin Soylu, konferansýn sonunda “TAÜD Üyeleri Piri Reis Yolunda” sözleriyle önemli bir de mesaj verdi.

“Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý konferansýn ilerleyen aylarda TAÜD Üyelerinin organizasyonu ile Amerika’da da tekrarlanmasý planlanýyor. 

 

 

 

 

 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR LETM
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
2024 Tm haklar sakldr.
zinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz.


izginet & Mehmet CAN